Informacja

Mobipictures jest własnością Aerocloud Films @2015 Wszystkie prawa zastrzeżone.
Używanie tej strony (w całości i w częściach) zobowiązuje użytkowników do  poszanowania prawa własności. Publikowane materiały nie mogą być sprzedawane, użyczane, ani w inny sposób przekazywane. Ich kopiowanie, odtwarzanie jest ściśle zabronione.

poster griot story copy

A personal musical documentary based on the narrative of Adama Drame, an African drummer descending from a family of Drame griots, a caste of old African tradition upholders. The main character narrates in Dioula, the artist’s mother tongue....

saanghuro_1080x1920_poster_1

Saanghuro is the Psycho-social conflict of characters that leads unusual circumstances and raises many unsolved questions. Saanghuro's story is built around members of a lower middle class family living in an urban slum. Poverty is the part of their lives,...